Prima pagina / Termenii si Conditii

Termenii si Conditiile de utilizare ale serviciului NN direct

 

Utilizatorii acestui site declara ca toate informatiile si datele furnizate in vederea activarii serviciului oferit de NN sunt reale, corecte si complete, utilizatorul fiind titularul de drept al acestora si ca nu sunt folosite cu rea-credinta, in scopuri ilegale, in vederea fraudarii sau in detrimentul unei alte persoane.

In consecinta, NN nu isi asuma nicio raspundere in ce priveste realitatea, corectitudinea si caracterul complet al informatiilor furnizate in vederea activarii serviciului, (rezervandu-si insa dreptul de a efectua orice verificari ulterioare considerate necesare), utilizatorii fiind unici raspunzatori in cazul producerii oricarui tip de prejudiciu ca urmare a nerespectarii obligatiei enuntate mai sus.

Informatiile si datele obtinute prin activarea serviciului furnizat de NN, denumite elemente de autentificare (exemplu: numele de utilizator si parola) vor fi pastrate de catre utilizator in conditii de maxima securitate, astfel incat sa nu intre in posesia unei persoane neautorizate sau sa fie folosite in mod neautorizat (indiferent de modalitatea efectiva). In acest ultim caz, utilizatorii declara ca sunt unici raspunzatori si ca NN nu va fi considerat in niciun fel responsabila pentru eventualele prejudicii.

Prin intermediul serviciului NN Direct - Tranzactii utilizatorul va fi autorizat sa efectueze tranzactii cu unitati de fond, specifice contractelor de tip Unit Linked, cum sunt redirectionarea primelor de asigurare, transferul unitatilor de fond sau platile online ale primelor de asigurare precum si alte tranzactii ce vor fi disponibile pe viitor prin intermediul serviciului NN Direct, pentru contractele de tip Unit Linked si nu numai. Utilizatorul isi asuma deplina responsabilitate pentru tranzactiile efectuate, NN nefiind in niciun fel responsabila pentru deciziile mele si pentru eventuale consecinte negative ale tranzactiilor efectuate.

Accesul la tranzactiile disponibile prin NN Direct este posibil numai dupa parcurgerea cu succes a procesului de autentificare. Orice tranzactie ordonata si sosita prin NN Direct va fi considerata autorizata.

Taxele aplicabile acestor tranzactii pot fi consultate pe pagina de web NN.

***

Prelucrare date personale in scop contractual, legal si interes legitim

Operatorii de date cu caracter personal NN Asigurari de Viata S.A., NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A. si NN Asigurari S.A., denumiti in continuare NN, prelucreaza datele cu caracter personal declarate, in scopul desfasurarii contractului de asigurare si/sau al actului de aderare inclusiv pentru crearea de profiluri, precum si in scopul indeplinirii unor obligatii legale.

Temeiul prelucrarii este constituit din contractul de asigurare/actul de aderare, prevederile legale aplicabile si interesul legitim al NN.

Astfel, pentru a facilita desfasurarea activitatilor aflate in legatura cu contractul de asigurare/actul de aderare si in vederea indeplinirii obligatiilor legale, NN comunica aceste date catre autoritati publice, operatori, terti sau imputernicitii sai sau altor categorii de destinatari, asa cum sunt mentionati pe www.nn.ro, in sectiunea „Prelucrare date“.

In scop legal si contractual, NN poate transfera aceste date in Uniunea Europeana pentru prevenirea fraudelor, ca urmare a transferului sistemului informatic de prelucrare si procesare a datelor referitoare la operatiunile de asigurari si pensii, reasigurare, analiza si raportare interna. Te rugam consulta sectiunea „Prelucrare date“ de pe www.nn.ro pentru detalii. In cazul in care apar modificari legate de transferul datelor, le regasesti in sectiunea mentionata anterior.

In baza interesului legitim, in cazul in care ai incheiat contracte/acte de aderare si cu alta entitate din Grupul NN, NN Asigurari de Viata/NN Pensii SAFPAP/NN Asigurari va comunica modificarea datelor de identificare (nume si prenume, numar si serie CI, data eliberare si expirare CI, adresa legala) catre respectiva entitate, in vederea actualizarii si prelucrarii in scop contractual a unor date actuale si exacte.

Pentru a determina perioada pentru care vor fi prelucrate datele, luam in calcul durata contractuala pana la expirarea obligatiilor contractuale si termenele de arhivare.

Daca nu esti de acord cu prelucrarea datelor conform celor indicate mai sus, vom fi in imposibilitatea de a-ti oferi serviciile noastre.

***

In contul NN Direct poti regasi informatii despre alte produse NN pe care nu le ai in portofoliu.

Acestea au scop exclusiv de informare si nu reprezinta o oferta, consiliere personalizata cu privire la investitii, financiara sau juridica, fiind bazate tot pe interesul legitim NN de a face cunoscute produsele sale, dar si nevoia de informare a clientilor.

Daca vrei sa fii contactat(a) pentru mai multe detalii sau pentru o oferta privind produsele NN, poti solicita acest lucru din contul tau NN Direct prin apasarea butonului „Trimite solicitare“. In cazul in care nu vei apasa acest buton, nu vei primi nicio oferta, iar datele tale nu vor fi prelucrate in acest scop.


Prelucrare date personale in scop de marketing direct

Prin exprimarea acordului inseamna ca, in mod expres si neechivoc, ai agreat ca NN Asigurari de Viata S.A. si/sau NN Pensii SAPFAP S.A. si/sau NN Asigurari S.A. (NN) si/sau partenerii lor sa prelucreze in scop de marketing direct, inclusiv prin mijloace automate si pentru crearea de profiluri, datele tale cu caracter personal: nume, prenume, data nasterii, adresa - localitate, judet/sector, strada, numar, bloc, scara, apartament, adresa e-mail, telefon acasa, telefon serviciu, telefon mobil, date despre familie, date contractuale (precum frecventa platii).


Pentru indeplinirea scopului de marketing direct, NN (prin departamentele specializate) selecteaza si analizeaza una sau mai multe dintre datele cu caracter personal mentionate anterior. In afara de acestea, mai pot fi utilizate: CNP, statut marital, ocupatie, domeniul ocupatiei, contributie la fondul de pensie si/sau venit, angajator, cu mentiunea ca nu este utilizat concomitent intregul set de date.


Prelucrarea de catre parteneri in scop de marketing direct: Una sau mai multe dintre datele mentionate pot fi comunicate partenerilor NN. Transmiterea CNP-ului si utilizarea acestuia de catre parteneri se efectueaza in mod exclusiv pentru selectie, intersectie si analiza, nefiind asociat cu alte date de contact. Lista partenerilor NN este publicata pe www.nn.ro.


In cazul in care intervin actualizari ale datelor transmise, consimtamantul ramane in vigoare pana la notificarea NN Asigurari de Viata S.A. si/sau NN Pensii SAFPAP S.A. si/sau NN Asigurari S.A. in sens contrar din partea ta.


Pentru a determina perioada pentru care vor fi prelucrate datele in scop de marketing direct, luam in calcul durata contractuala pana la expirarea obligatiilor contractuale si termenele de arhivare.

Consimtamantul poate fi retras oricand, in mod gratuit, printr-o notificare adresata NN.


***


Pentru orice nemultumire legata de prelucrarea datelor personale te poti adresa Responsabilului pentru protectia datelor la adresa dpo@nn.ro si/sau Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.


Cunosc drepturile acordate de Regulamentul general privind protectia datelor 679/2016, inclusiv dreptul de acces, rectificare, stergere sau portabilitate a datelor, restrictionarea prelucrarii si opozitie si faptul ca pot sa le exercit printr-o cerere scrisa, semnata si datata, transmisa la sediul NN.


Toate datele de contact, precum si politica de confidentialitate integrala, se regasesc pe www.nn.ro, in sectiunea „Prelucrare date“.

Version: 0.2.50-RELEASE / 2024-06-19 11:41