Prima pagina / Termenii si Conditii

Termenii si Conditiile de utilizare ale serviciului NN direct

 

Utilizatorii acestui site declara ca toate informatiile si datele furnizate in vederea activarii serviciului oferit de NN sunt reale, corecte si complete, utilizatorul fiind titularul de drept al acestora si ca nu sunt folosite cu rea-credinta, in scopuri ilegale, in vederea fraudarii sau in detrimentul unei alte persoane.

In consecinta, NN nu isi asuma nicio raspundere in ce priveste realitatea, corectitudinea si caracterul complet al informatiilor furnizate in vederea activarii serviciului, (rezervandu-si insa dreptul de a efectua orice verificari ulterioare considerate necesare), utilizatorii fiind unici raspunzatori in cazul producerii oricarui tip de prejudiciu ca urmare a nerespectarii obligatiei enuntate mai sus.

Informatiile si datele obtinute prin activarea serviciului furnizat de NN, denumite elemente de autentificare (exemplu: numele de utilizator si parola) vor fi pastrate de catre utilizator in conditii de maxima securitate, astfel incat sa nu intre in posesia unei persoane neautorizate sau sa fie folosite in mod neautorizat (indiferent de modalitatea efectiva). In acest ultim caz, utilizatorii declara ca sunt unici raspunzatori si ca NN nu va fi considerat in niciun fel responsabila pentru eventualele prejudicii.

Prin intermediul serviciului NN direct - Tranzactii utilizatorul va fi autorizat sa efectueze tranzactii cu unitati de fond, specifice contractelor de tip Unit Linked, cum sunt redirectionarea primelor de asigurare, transferul unitatilor de fond sau platile online ale primelor de asigurare precum si alte tranzactii ce vor fi disponibile pe viitor prin intermediul serviciului NN direct, pentru contractele de tip Unit Linked si nu numai. Utilizatorul isi asuma deplina responsabilitate pentru tranzactiile efectuate, NN nefiind in niciun fel responsabila pentru deciziile mele si pentru eventuale consecinte negative ale tranzactiilor efectuate.

Accesul la tranzactiile disponibile prin NN direct este posibil numai dupa parcurgerea cu succes a procesului de autentificare. Orice tranzactie ordonata si sosita prin NN direct va fi considerata autorizata.

Taxele aplicabile acestor tranzactii pot fi consultate pe pagina de web NN.

Prelucrare date personale in scop contractual

NN Asigurari de Viata S.A. (operator de date cu caracter personal nr. 160) si NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A. (operator de date cu caracter personal nr. 5485), denumite NN, prelucreaza datele cu caracter personal declarate, in scopul desfasurarii contractului de asigurare si/sau al actului de aderare inclusiv pentru crearea de profiluri, precum si in scopul indeplinirii unor obligatii legale.

Temeiul prelucrarii este constituit din contractul de asigurare/actul de aderare si prevederile legale aplicabile.
Astfel, pentru a facilita desfasurarea activitatilor aflate in legatura cu contractul de asigurare/actul de aderare si in vederea indeplinirii obligatiilor legale, NN comunica aceste date catre autoritati publice, operatori, terti sau imputernicitii sai sau altor categorii de destinatari, asa cum sunt mentionati pe www.nn.ro , in sectiunea Prelucrarea datelor.

In scop legal şi contractual, NN poate transfera aceste date in Uniunea Europeana pentru prevenirea fraudelor, ca urmare a transferului sistemului informatic de prelucrare si procesare a datelor referitoare la operatiunile de asigurari si pensii, reasigurare, analiza si raportare interna si in SUA in vederea transmiterii de chestionare care au drept scop imbunatatirea serviciilor furnizate de NN (partenerul selectat in acest sens aderand la principiile Privacy Shields). Te rugam consulta sectiunea Prelucrarea datelor de pe www.nn.ro pentru detalii. In cazul in care apar modificari legate de transferul datelor, le regasesti in sectiunea mentionata anterior.

Prelucrarea datelor privind starea de sanatate (pentru Asigurarea de Sanatate NN): In scopul indeplinirii obligatiilor rezultate din contractul de asigurare, datele privind starea de sanatate si datele personale declarate in cerere, cat si cele furnizate ulterior sunt prelucrate de NN Asigurari de Viata S.A. si imputernicitii sai precum clinicile/spitalele din Reteaua medicala NN, clinicile/spitalele publice si/sau private care nu se regasesc in Reteaua medicala NN si MedNet Sucursala Romania. Datele mentionate in acest paragraf pot fi transferate catre MedNet Sucursala Romania in scopul intocmirii dosarului de dauna.

Pentru a determina perioada pentru care vor fi prelucrate datele, luam in calcul durata contractuala pana la expirarea obligatiilor contractuale si termenele de arhivare.

Daca nu esti de acord cu prelucrarea datelor conform celor indicate mai sus, vom fi in imposibilitatea de a-ti oferi serviciile noastre.


Version: 0.2.23-RELEASE / 2020-01-16 14:27